Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2012

sinneron83
Reposted fromprucilla prucilla viaraczkowski raczkowski
sinneron83
Oto telefon do mojego ginekologa...
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski
sinneron83
A co będzie jeśli to my jutro...
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski
sinneron83
1691 f888 500
Jak by nie liczyć...
Reposted fromraczkowski raczkowski
sinneron83
3771 4a07 500
(radosna 28)
E. jest marudna
Reposted fromlychnis lychnis vianegacja negacja
sinneron83
Posiadacze kapitału będą oddziaływać na klasę robotniczą, aby kupowała
coraz więcej drogich dóbr, domów i technologii zmuszając ją do zaciagania
coraz więcej drogich kredytów, aż w pewnym momencie długi staną się
niemożliwe do spłacenia. Niespłacone długi będą prowadzić do bakructw
banków, które trzeba będzie nacjonalizować i państwo wejdzie na drogę,
która w końcu doprowadzi do komunizmu.
— Karol Marks, 1867
Reposted fromstonerr stonerr viatomash tomash
sinneron83
Reposted fromevh evh viakuunvalo kuunvalo
sinneron83

Teabags cookies

Reposted fromsawb sawb viakuunvalo kuunvalo
sinneron83
4649 b825
Reposted fromARTdisorder ARTdisorder viakuunvalo kuunvalo
sinneron83
2400 2263
Reposted fromfrufru frufru viakuunvalo kuunvalo
sinneron83
3076 ca80
Lens bracelets
Reposted fromoopsiak oopsiak viakuunvalo kuunvalo
sinneron83
4905 b5d6
Reposted frommarisette marisette viakuunvalo kuunvalo
sinneron83

Sheep Measuring Cups

Reposted fromsawb sawb viakuunvalo kuunvalo
8115 04c0 500
Reposted frompannakojot pannakojot viakuunvalo kuunvalo
sinneron83
sinneron83
4061 5316
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viakuunvalo kuunvalo
sinneron83
7006 bd3e
braidsmainds
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viakuunvalo kuunvalo
sinneron83
the coffee's here!
Reposted fromafrocostamgowno afrocostamgowno viakuunvalo kuunvalo
sinneron83
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakuunvalo kuunvalo
sinneron83
Reposted fromnameherhope nameherhope viakuunvalo kuunvalo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl